ДААМЫН СУРГАЛТ

Орос даам

Орос даам нь 64 буудалт даамын хамгийн түгээмэл хөгжсөн төрөл юм.